Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
阻塞 阻害 阻挠 阻断 阻止 阻碍
selected terms: 10

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 阻塞
[zu3 sai1] (峨) (قرمزې);سور رنګ;سور كول;سوركېدل;غمی پکې اېښودل ◊ [zu3 sai1] (峨) (قرمزې);سور رنګ;سور كول;سوركېدل;غمی پکې اېښودل
2. 阻害
[zu3 hai4] (甡) (پر);سر بارى اچول;له ګړ نديتوبه غورځول;مستول;ور نول
3. 阻挠
[zu3 nao2] (几) ( دڅه شي په سر يا مينځ كې );برابرا;پيره;تيريالارې;تيريدل;څوكۍ;درواغ ګڼل;ردول;ګزمه;متقاطع;پوري وتل
4. 阻挠议事
[zu3 nao2 yi4 shi4] (几某ㄆ) (اصط);(امر);(شلو مبو);بې ځايه مدا خله كول;په بې ځايه خبرو دشورا وخت ټالول;ټالوونكى;دتر وو;مچ;;دخبرو د اوږدولو له لارې دلايحې دتصويب ځنډول;دلايحوپه منظورۍ كې خنډ More…
5. 阻断
[zu3 duan4] (耞) افلاس;انکار;تخطي;تخلف;تقصير;خودسري;سرغړاوی;سرغړنه;سرکشي;شلېدنه;شلېده;غاړه غړونه;قصور;کسر;ماته;ماتوالى;ماتېدنه;ماتوالی;ماتونه;خرسند;شکن;فطر;فسخ;بيوه
6. 阻止
[zu3 zhi3] (ゎ) شتۍ;تر;ترو;ترې;تنې;څخه;ځنې;د;ده;را په دېخوا;راايسته;راپه دېخوا;رادېخوا ته;راسې;راهيسته;راهيسې;رايسته;قطع;له;له څخه;له هغه راهيسې;له هغه More…
7. 阻止物
[zu3 zhi3 wu4] (ゎ) -7;(كشت);ازمايښت;آزمايش;ازمويښت;ازمويل;آزمويل;ازموينه;ازمېیښت;آزمېيل;امتحان;امتحانول;انقطاع;برات;بس کول;بسېدل;بګۍ More…
8. 阻碍成长
[zu3 ai4 cheng2 chang2] (锚Θ) (شى يا كار);آبشار;اريانوونكى;بربړوک;جړوبى;جوړوبی;چړ;ځاوو;ځړوبه;ځړوبى;ځوړوبی;دپرمخ تګ نه پاتې كول;دنندارې وړ;دودې مخه نيول;زاوه;شاهكار;غير معمولي More…
9. 阻碍者
[zu3 ai4 zhe3] (锚) سوېچ
10. 阻碍议事
[zu3 ai4 yi4 shi4] (锚某ㄆ) (اصط);(امر);(شلو مبو);بې ځايه مدا خله كول;په بې ځايه خبرو دشورا وخت ټالول;ټالوونكى;دتر وو;مچ;;دخبرو د اوږدولو له لارې دلايحې دتصويب ځنډول;دلايحوپه منظورۍ كې خنډ More…