Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
陆军 陆战 陆生 陆的
selected terms: 6

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[lu4 jun1 shang4 xiao4] (嘲瓁) ډګروال;غټ کولمه;کرنل;کرنيل;لوامشر;غنډمشر;کرنېل;زرمشر
[lu4 jun1 zhong1 wei4] (嘲瓁い盠) بريدمن;بلوک مشر;دوهم بريد من;ضابط;لومړی بريدمن;نايب;نائب و كيل;بلوکمشر;صوبه دار;لفټنان;دوهم بريدمن;مرستيال;نائب
3. 陆军少校
[lu4 jun1 shao4 xiao4] (嘲瓁ぶ) کنډکمشر;( تورن;( لښ;( مو );استاد;بااهميته;تر;جګړن;خواجه;ستر;ښوونکی;عمده;لوى;ماسټر;منځالۍ;منځوۍ ګوته;نيم ګام اوږد;;مېجر;مهم;تورن;عُمده;غټ
4. 陆战队
[lu4 zhan4] (嘲驹钉) بحري;بېړۍ چلوونکی;دسيند دتجارتبحري عسكر;سمندري;کښتيوان;ماڼګى;ماڼو;مړنګ;ملاح;مهڼ;سينوال;سيندنی;ملاحي;دبېړۍ چلونې;سمندري ځواك;سمندري_مځكنى ځواك
5. 陆生
[lu4 sheng1] (嘲ネ) پروچه اوسېدونكى;ځمکنى;خاورين;دخاورو;دنيوي;دوچې;زميني;مځكنى;مځکنى
6. 陆的
[lu4 de5] (嘲) براعظمي;بري