Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
降下 降临 降价 降值 降落 降解
selected terms: 9

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 降下
[jiang4 xia4] () اخېړل;آخېړل;پر ځای کول;په قار بر پښيد دټنډى تر يو ېدل;تريو;تنزل کول;تنزيلول;ټنډل;ټيټول;څوړ;خوابدى كول;زېردست;سپكو ل;سفلي;ښکتنی;ښکته کېدل;سيمګلول;كښته كول;ګل More…
2. 降下
[jiang4 xia4] () غرغړه;ارغاړی;آره;اصلا";اغاز;اوترائي;بربړوک;برېزنه;بغل;پرځېدنګ;پښت;پنځون;پنځېدن;پنځېدنه;په ميراث More…
3. 降临
[jiang4 lin4] (羬) زبل;نازلېدل
4. 降价
[jiang4 jia4] (基) تنزيل
5. 降值
[jiang4 zhi2] () بدنامي;تنزيل;ذم;شاتورۍ;کسر
6. 降落伞
[jiang4 luo4 san3] (辅呈) پراشوت;پاراشوت;پاراشوټ;پراشوټ;دپاراشوټ په واسطه  راښكته كيدل;غرض;قضاوت;مطلب;مقصد;پراشوتي;دپراشوت په ذريعه ښكته كېدل
7. 降落场
[jiang4 luo4 chang3] (辅初) هوايي ډګر
8. 降解
[jiang4 jie3] (秆) اهانت;بې عزتي;تحقير;تذليل;تعجيز;توهين;ځځېرنه;حقارت;خفت;سپکاوي;سپکه;سپکېدنه;سرتوري;کېږدکه;ټيټوالی;ټيټوالى;دترفيع تنزيل;رتبه ټيټونه
9. 降解作用
[jiang4 jie3 zuo4 yong4] (秆ノ) اهانت;بې عزتي;تحقير;تذليل;تعجيز;توهين;ځځېرنه;حقارت;خفت;سپکاوي;سپکه;سپکېدنه;سرتوري;کېږدکه;ټيټوالی;ټيټوالى;دترفيع تنزيل;رتبه ټيټونه