Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
除不 除了 除去 除外 除数 除法 除草 除虫
selected terms: 13

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
(埃 ... ) اما;ايله;ايله بيله;ايله په ايله;بښنه غوښتل;بي له;پرته;په سختی;چپ له;خو;خو بيا هم;خودومره ده چې;زر;زعم;سره;سره زر;صرف;صرفأ;طلا;فقط;كه نه;لاکن;لكين;لېکن;ليکن;مازې;مګر;مګر More…
[chu2 bu4 jin4] (埃ぃ荷) لايتجزا;لکه نوک او اورۍ;نه وېشل کېدونکی;نه بېلېدونکی;نه جداکېدونکی
3. 除了 ... 之外
(埃 ... ぇ) استثنا كول;بى له;پر يښودل;پرته;چپ له;غورځول;مخالف كېدل;مخالفت څرګندول;بغير;بې;ماعدا;ماسوا;علاوه پر دې ټولو;مګر
4. 除去
[chu2 qu4] (秨) استثنا كول;بى له;پر يښودل;پرته;چپ له;غورځول;مخالف كېدل;مخالفت څرګندول;بغير;بې;ماعدا;ماسوا;علاوه پر دې ټولو;مګر
5. 除去 ... 果肉
(埃 ... 狦ψ) ( شيره );بوټۍ;دميوي اوسابو او به;غوښه;پت;مغز
6. 除去木髓
[chu2 qu4 mu4 sui3] (埃れ盆) اساسى  برخه جوه;دبوټود ډ نډنډر تار تار ماده;زور سيك;قوت;مغز;درونه;پت;صميم;لباب;لب
7. 除外
[chu2 wai4] (埃) استثنا كول;بى له;پر يښودل;پرته;چپ له;غورځول;مخالف كېدل;مخالفت څرګندول;بغير;بې;ماعدا;ماسوا;علاوه پر دې ټولو;مګر
8. 除数
[chu2 shu4] (埃计) (حساب);تقسيموونکی;مقسوم عليه;وېشپه;
9. 除法
[chu2 fa3] (埃猭) (لښ);اختلاف;انشقاق;انفکاک;انقسام;اولسوالي;برخه;بې اتفافي;بېلښت;بېلنه;بېلونه;بېلېدنه;بېلی;پراک;پېلنه;تبعيض;تجزيه;تفرقه;تقسيم;تقسيمېده;توپير کونه;جدا More…
10. 除草
[chu2 cao3] (埃) للون;خېشاوه;خوی;پوجي;ګوډ;چڼ
11. 除草机
[chu2 cao3 ji1] (埃诀) پوجى كوونكى;كوډمار;للون كوونكى;للونګو;ګوډګر
12. 除草者
[chu2 cao3 zhe3] (埃) پوجى كوونكى;كوډمار;للون كوونكى;للونګو;ګوډګر
13. 除虫菊
[chu2 chong2 ju2] (埃挛碘) عقر قرحا