Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
陷落
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 陷落
[xian4 luo4] (炒辅) اوږده ټوټه;په ډډاوښتنه;خوروورپرېوتل;خوړى بوړى اوښتل;ډډاوښتل;ډوبېدل;کساد;کوټه والی;لوېدل;لوېدنه;بيې ټيټېدل_ كمېدل;دبيولوېدل;ركود;سوړبازاري;كساد