Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
随从 随便 随同 随意
selected terms: 5

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 随从
[sui2 cong2] (繦眖) مشايعت کول;ملګری کېدل;ملل;بدرګه ;د لارې مل;ملګری
[sui2 bian4 de5] (繦獽) په ساده ډول
3. 随同
[sui2 tong2] (繦) همنوا
4. 随意
[sui2 yi4] (繦種) اختياري;استبدادي;پخپل سر;په خپله خوښه;په زور پخپله رايه;يواړخيز;بې منطقه;توکلي;ظالمانه ;غيرقانوني
5. 随意
[sui2 yi4] (繦種) توکلي;ګډوډه بى هدفه;ناټاكلى