Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
隔一 隔周 隔墙 隔壁 隔室 隔开 隔断 隔日 隔离 隔绝
隔日热 隔日的
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[ge2 ri4 re4] (筳ら荐) (تبه);په هرو دروورځو كې يوځل;هره درېمه ورځ پېښېدونكي
[ge2 ri4 de5] (筳ら) (تبه);په هرو دروورځو كې يوځل;هره درېمه ورځ پېښېدونكي