Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
隔一 隔周 隔墙 隔壁 隔室 隔开 隔断 隔日 隔离 隔绝
隔离主 隔离物
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[ge2 li2 zhu3 yi4 zhe3] (筳置竡) توپيرپال;دتوكميزبېلتون پلوى;دنژادي بېلتون طرفدار