Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿

selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[tui2] (瑾) ( لكه څښاك چه الكول وه نه لرى);اسان;آسان;اسانه;آسانه;اسکېرلى;اوپره;ايسارېدنه;ايڼ;بته;بزغنجر;بې تکليفه;بې ځواکه;بې سېکه;بې طاقته;بې قوته;بې کونګه;بې More…
2.
[tui2] (瑾) بېخ کني;خانه خرابي;کوروراني;نړونه;اکرۍ;البانيا;اوجاړول;بربادول;بربادېدل;بربادي;بېرانه;بېرانول;پوپناكول;تبا More…