Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿

selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[xi2] (铛) اوبوسه;باطلاق;بوخته;بېله;ټوبه;جبه;دلدل;دلدل زاره;لايزار
2.
[xi2] (铛) ټيټ مزاجه;( لكه دغوائى);اسکېرلى;اهوړ;ايروپر;ايڼ;بته;بد رګه;بدخولی;بدزبانه;بدژبی;بمبوق;بې ځواکه;بې سېکه;بې طاقته;بې قوته;بې کونګه;بې متره;بېرحمه;پاجي;پست;پله پسې والی;په More…