Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
难受 难局 难得 难接
selected terms: 4

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[nan2 shou4 de5] (螟) غيرقابل تحمل;نه زغمل كيدونكى;نه ګالل كيدونكى
2. 难局
[nan2 ju2] (螟Ы) آبنا;ترۍ;ضيق;کمبر;کمسوری;نا;تنګى;نرى او تنګ ځا ى
3. 难得到的
[nan2 de2 dao4 de5] (螟眔) په لاس نه راتلونكى;دنه رسېدو وړ;ناماتېدونکی;ممتنع
4. 难接近的
[nan2 jie1 jin4 de5] (螟钡) په لاس نه راتلونكى;دنه رسېدو وړ;ناماتېدونکی;ممتنع