Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
集中 集会 集体 集合 集团 集小 集权 集注 集约 集装 集邮 集锦
selected terms: 18

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[ji2] (栋) سنګین;بوږ;مجموعي;ميليا;مجموع;فراهم;غونډ
2. 集中
[ji2 zhong1] (栋い) تمرکز;مرکزيت;د قُدرت تمركُز
3. 集中射击
[ji2 zhong1 she4 ji1] (栋い甮阑) شلک;( لكه دټينس په لوبه كې );باړ چليدل;باړچلول;پرله پسې په هوا كې دپنډوسكي ستنونه;په هواكې دپنډوسكي ستنيدل;په هواكي دپنډوس ستنول;دګو ليو باران;دګوليو باران More…
4. 集中的
[ji2 zhong1 de5] (栋い) اراده;انګچه;اولوالعزم;بادقته;باريک بين;پاملرنه;تکل;توجه;توښ;چوپړ;حل شوی;ځور;ځير;ځير متوجه;زير;صدد;عمد;قصد;کست;متوجه;مرام مطلوب;مشغول;مقصد;نوكر بوخت;څار More…
5. 集会
[ji2 hui4] (栋穦) اجتماع;اجل 
;اجماع;اجمال;اجوتېدل;اسپل;اڼول;اوڼل;بنډار;پنډو;پنډول;پنډونه;پنډېدل;پنډېدنه;پنډېده;ټولول;ټولون;ټولېدل;ټولېدنه;ټولېده;حسابول;راټولول;راغونډول;راغونډېدل;سره More…
6. 集体
[ji2 ti3] (栋砰) اشتراكى;اشتراکي;اوډنګ;اوډنه;اوډون;تشکل;تشکيل;تنظيم;جزو تام;ديوى ډلې;ډله ايز;ډله ييز;را ټول كشوى;را غونډشوى;سازمان;قياسي More…
7. 集体性的
[ji2 ti3 xing4 de5] (栋砰┦) ټولېدل;راغونډېدل;سره ټولېدل;غونډه کول;غونډېدل;لمرلوېديځ
8. 集体的
[ji2 ti3 de5] (栋砰) ټولېدل;راغونډېدل;سره ټولېدل;غونډه کول;غونډېدل;لمرلوېديځ
9. 集合体
[ji2 he2 ti3] (栋砰) ارومرو;بالکل;په ګرده;تماماً;ټوله;چرګټ;چرلټ;چور;چورلټ;د څېلمې;د يوه سره;د يوه مخه;رت;ساپټ;سر تر پايه;سر تر پښو;سر تر سره;سراسر;سروب;سکټ;سم له کنډه;قطعاً;کورټ;ګرسره;له سره More…
10. 集团之人
[ji2 tuan2 zhi1 ren2] (栋刮ぇ) دپلي پوځ كتار
11. 集小群
[ji2 xiao3 qun2] (栋竤) کړېړ;کړېس;پټوكى;پلی;ددانو پوښ;غوزه;کړيسي;کېڅۍ;کېسۍ;ښکری;پلۍ;ګرز;پوست
12. 集权
[ji2 quan2] (栋舦) تمرکز;مرکزيت;د قُدرت تمركُز
13. 集注
[ji2 zhu4] (栋猔) دبيلو بيلو ليكونكو د ياداشتونو كتاب;دبيلو بيلو متنونو مجموعه
14. 集约化
[ji2 yue1 hua4] (栋て) استحکام;تحکيم;تشدد;تشديد;تقويت;تقويه;ټينګونه;جديت;سختى;شدت;کروړونګ;کروړونه;کروړېدنګ;کروړېدنه;کلکونه;کلکېدنګ;کلکېدنه;کلکېده;خورون;اوچتېده;لويونه;زياتوالی
15. 集约的
[ji2 yue1 de5] (栋) (ګر);پياوړى كوونكى;تاكيدى;تشديدوونكى;ډيروونكى;متمركز;باجنجاله
16. 集装箱
[ji2 zhuang1 xiang1] (栋杆絚) انډېری;ظرف;لوښى;قاب
17. 集邮本
[ji2 you2 ben3] (栋秎セ) البم;البوم;مرقعه
18. 集锦
[ji2 jin3] (栋繟) (پر);اڼول;پنډول;پنډېدل;تحصيلول;تولول;ټولول;ټولېدل;ځان کښل;دپوركښل يا سند دپيسو حصولول;راټولول;راغونډول;راغونډېدل;سره ټولېدل;غونډه کول;غونډول;غونډېدل;كنټرول ټينګول;لاښ کول;لنډ More…