Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
露天 露宿 露水 露齿
露天的
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[lu4 tian1 de5] (臩ぱ) ( په هوا );الوېښ;باچر;باد و باران;برى موندل;بلغار;تالنده او برېښنا;ترغاک;توپان;توفان;جكړ;جم;جمجکړ;دهواحالت;دواه داغيزى لاندي راتلل;رنګ More…