Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
靶子 靶标
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 靶子
[ba3 zi3] (箆) ګلځري;آفاقي;څلى;خط السير;عيني;غايه;غرض;کهاره;نخښه;نښان;نښه;هدف;موخه;بډه;څروی;نښانه;ټکۍ;نښه ګرځول
2. 靶标
[ba3 biao1] (箆夹) ګلځري;آفاقي;څلى;خط السير;عيني;غايه;غرض;کهاره;نخښه;نښان;نښه;هدف;موخه;بډه;څروی;نښانه;ټکۍ;نښه ګرځول