Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
鞍子 鞍架
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[an1] (綽) زين;کنوښی;باراچول;بارول;ځين;دشاتخته;زين كول;زين کول;زينول;سرغ;شمزۍ;پالکۍ;مرکب
2. 鞍子
[an1 zi5] (綽) زين;کنوښی;باراچول;بارول;ځين;دشاتخته;زين كول;زين کول;زينول;سرغ;شمزۍ;پالکۍ;مرکب
3. 鞍架
[an1 jia4] (綽琜) کوپلۍ