Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
音乐 音位 音信 音值 音叉 音响 音型 音律 音段 音渡 音符 音节 音阶 音韵 音高
音阶
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 音阶
[yin1 jie1] (顶) ( پله);( لكه په موسيقى كى);( لكه دكب;( لكه دنرخونو);اندازه;اندازه اخستل;اندازه كول;اندازه کول;اندواره;اهميت;او نورو);بټه;پارچنګ;پانګى;پاڼى پاڼى More…