Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
题名 题字
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[ti2] (肈) ( په ډبره كښى );اثر باندى پريښودل;پاولى;په كتاب كى شاملول;ټاپول;چاپول;څېره کول;درجول;سيا کول;شاملول;طبع کول;كښل;كيندل;کاږل;کوښل;کويښل;کيندل;کينل;ليكل;وقف كول;لمېسل
2. 题名
[ti2 ming2] (肈) خپل ليك;دستخطول;لاس ليك;لاسليکول;هغه ليك يا امضا چې سړي پخپل لاس شوي وي
3. 题字
[ti2 zi4] (肈) ( په ډبره كښى );اثر باندى پريښودل;پاولى;په كتاب كى شاملول;ټاپول;چاپول;څېره کول;درجول;سيا کول;شاملول;طبع کول;كښل;كيندل;کاږل;کوښل;کويښل;کيندل;کينل;ليكل;وقف كول;لمېسل