Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
饥饿 饥馑
selected terms: 7

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[ji1] (哀) اسوېلاند;المسوری;توزن;ټاکور;جنډا;حرصناک;حريص;څک اروا;څوڅلن;څوڅن;خواستغی;راز;ژېړ وزمه;ښاغپ;سترګوږى;شوم;طماع;کمڼ;لړوڅټو;لوغس;وږى;وږی;نوها;نارنهور;نغلاند;نهار;فاقه کش;زبون وهلئ
2.
[ji1] (娜) زلخوږتوب;زلخوږتيا;زلخوږي;زلخوږی;سوراړه;سوكړه;قحطي;كاختى;کاختي;کمبودي;کموالی;لږواله;لږون;لوږه;وچكالى;كاختي;وچوبى
3. 饥饿
[ji1 e4] (娜緅) (قحطي);زلخوږتوب;زلخوږتيا;زلخوږي;زلخوږی;سوراړه;قحطي;كاختي;لوږه;نوه;نوها;نوهاتوب;نهوه توب;فاقه کشي
4. 饥饿
[ji1 e4] (哀緅) اسوېلاند;المسوری;توزن;ټاکور;جنډا;حرصناک;حريص;څک اروا;څوڅلن;څوڅن;خواستغی;راز;ژېړ وزمه;ښاغپ;سترګوږى;شوم;طماع;کمڼ;لړوڅټو;لوغس;وږى;وږی;نوها;نارنهور;نغلاند;نهار;فاقه کش;زبون وهلئ More…
5. 饥饿
[ji1 e4] (哀緅) لوږه;نوها توب;ارڼۍ;اشتياق;زړه ور ته کېدل;زلخوږتوب;زلخوږتيا;زلخوږي;زلخوږی;سونګ;لوهه;لېوالتوب;ليوالتيا;هيل;شوم تيا شومتيا;فاقه کشي;قاتي;زوږ مي تر غوږ شو
6. 饥饿
[ji1 e4] (娜緅) وږي کېدل;سترګتوری
7. 饥馑
[ji1 jin3] (娜腄) زلخوږتوب;زلخوږتيا;زلخوږي;زلخوږی;سوراړه;سوكړه;قحطي;كاختى;کاختي;کمبودي;کموالی;لږواله;لږون;لوږه;وچكالى;كاختي;وچوبى