Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
饱和 饱嗝 饱满 饱足 饱食
饱食
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 饱食
[bao3 shi2] (埂) منځغری;اپيلل;استوغان;په حرص خوړل;تنګه;تنګى;تنګی;حلق;حنجره;ډير خوړل;ستونى;لمړ;مرۍ;مړېدل;تنګنا;ترۍ;کښت;دربند;کند;دره