Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
饱和 饱嗝 饱满 饱足 饱食
selected terms: 6

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 饱和
[bao3 he2] (埂㎝) مړوالی;مړونه;اشباع;خړوبونه;ډكونه;مړوبونه;مړوبېدنګ;مړوبېدنه;مړوبېده;مړېده;مړښت;مړېدنه
[bao3 ger2] (埂苄ㄠ) ارږل;ارږى;ټېغ;ټېغونه ايستل;غرکېدل
3. 饱满度
[bao3 man3 du4] (埂骸) پوست والى;چاغ توب;ضخامت;څورب توب
4. 饱足
[bao3 zu2] (埂ì) ارضا کول;ارمان اېستل;اشباع كول;بېزارول;تراک ماتول;سړول;له اندازې زيات مړول;مړول
5. 饱足的
[bao3 zu2 de5] (埂ì) ارضا کول;ارمان اېستل;اشباع كول;بېزارول;تراک ماتول;سړول;له اندازې زيات مړول;مړول
6. 饱食
[bao3 shi2] (埂) منځغری;اپيلل;استوغان;په حرص خوړل;تنګه;تنګى;تنګی;حلق;حنجره;ډير خوړل;ستونى;لمړ;مرۍ;مړېدل;تنګنا;ترۍ;کښت;دربند;کند;دره