Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
饿 饿坏 饿得 饿死
selected terms: 6

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 饿
[e4] (緅) اسوېلاند;المسوری;توزن;ټاکور;جنډا;حرصناک;حريص;څک اروا;څوڅلن;څوڅن;خواستغی;راز;ژېړ وزمه;ښاغپ;سترګوږى;شوم;طماع;کمڼ;لړوڅټو;لوغس;وږى;وږی;نوها;نارنهور;نغلاند;نهار;فاقه کش;زبون وهلئ
2. 饿
[e4] (緅) لوږه;نوها توب;ارڼۍ;اشتياق;زړه ور ته کېدل;زلخوږتوب;زلخوږتيا;زلخوږي;زلخوږی;سونګ;لوهه;لېوالتوب;ليوالتيا;هيل;شوم تيا شومتيا;فاقه کشي;قاتي;زوږ مي تر غوږ شو
3. 饿坏了的
[e4 huai4 liao3 de5] (緅Д) اسوېلاند;توسن;حريص;خوری;خوړنده;خوړه مار;زلخوږى;سراښ;وږى
4. 饿得慌
[e4 de5 huang1] (緅眔稺) (له لوږې);ډنكريدل;ډېر وږى كېدل;سلبول;ښهل;ښهنه;له لوږې هلاكېدل;له لوږي مړكېدل;لوږه ګالل;وږي کول;ولوږه;څټل;وږی;څاښت;څوړول
5. 饿得要死
[e4 de5 yao4 si3] (緅眔璶) (له لوږې);ډنكريدل;ډېر وږى كېدل;سلبول;ښهل;ښهنه;له لوږې هلاكېدل;له لوږي مړكېدل;لوږه ګالل;وږي کول;ولوږه;څټل;وږی;څاښت;څوړول
6. 饿死
[e4 si3] (緅) (قحطي);زلخوږتوب;زلخوږتيا;زلخوږي;زلخوږی;سوراړه;قحطي;كاختي;لوږه;نوه;نوها;نوهاتوب;نهوه توب;فاقه کشي