Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
首先 首尾 首席 首相 首都
首都 首都的
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 首都
[shou3 du1] (常) پای تخت پایتخت;چمټي;پلازمېنی;(په اروپائى ژبوكې);اړوښتی;اساسى;اساسي;بنسټيز;پانګه;پايتخت;پلازمېنه;چمغېل;دارالسلطنه;دمرګ سزا;سترښار لكه دمملكت پا يتخت;سر ما يه داران;سر More…
[shou3 du1 de5 ju1 min2] (常﹡チ) مطران;پايتخت اوسيدونكى يا دلوى ښار اوسيدونكى;دپايتخت;سراسقف