Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
首先 首尾 首席 首相 首都
selected terms: 8

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[shou3] () (ګر);اتياونه;اغاز;اول;اولاً;اولنی;اولين;بلکه;بلکې;بنا;په سر كى;په لومړى سركى;تاله;ړومبنى;ړومبنی;ړومبى;شروع More…
2. 首先
[shou3 xian1] () (ګر);اتياونه;اغاز;اول;اولاً;اولنی;اولين;بلکه;بلکې;بنا;په سر كى;په لومړى سركى;تاله;ړومبنى;ړومبنی;ړومبى;شروع More…
3. 首尾
[shou3 wei3] (Ю) سراسر
4. 首席
[shou3 xi2] (畊) حکمران;اساسى;آمر;اول;اولاً;اولنی;اولين;بادار;پېشوا;چودري;دغوړى رتبې خښتن;راهنما;رهبر;رهنما;رييس;رئيس;ړومبنى;ړومبى;زعيم;سر More…
5. 首席主教
[shou3 xi2 zhu3 jiao4] (畊毙) سترپادري;غولانځور ژوى;لوى اسقف;لوی اسقف
6. 首相
[shou3 xiang4] () صدراعظم;لومړی وزير;لوی وزير;لومړى وزير
7. 首都
[shou3 du1] (常) پای تخت پایتخت;چمټي;پلازمېنی;(په اروپائى ژبوكې);اړوښتی;اساسى;اساسي;بنسټيز;پانګه;پايتخت;پلازمېنه;چمغېل;دارالسلطنه;دمرګ سزا;سترښار لكه دمملكت پا يتخت;سر ما يه داران;سر More…
8. 首都的居民
[shou3 du1 de5 ju1 min2] (常﹡チ) مطران;پايتخت اوسيدونكى يا دلوى ښار اوسيدونكى;دپايتخت;سراسقف