Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
马克 马具 马刀 马剂 马力 马勺 马厩 马口 马塞 马夫 马子 马尔 马尼 马戏 马拉 马掌 马术 马来 马枪 马桩 马棚 马槽 马海 马球 马耳 马肚 马背 马蟥 马表 马裤 马路 马蹄 马蹬 马车 马达 马钱 马铃 马鞍 马鞭 马骡 马鳖 马鼻 马齿
[ma3 ke4 si1 zhu3 yi4] (皑竡) مارکسيزم;مارکسسم;دماركس اوانګلزسياسي او اقتصادي نظريې ;ماركسيزم
3. 马具
[ma3 ju4] (皑ㄣ) يرق;استخدامول;استعمالول;استفاده ځنىكول;اوسارول;ايسارول;په ښمركول;دكار دپاره اماده كول;زين کول;زينول;كيزه اودكيږى مربوط سامان _ تجهيزات;كيزه وراچول;کارترې More…
4. 马刀
[ma3 dao1] (皑) تور;كريچ;سمتوری;توره;سيف;تېغنه
5. 马剂
[ma3 ji4] (皑警) پېخ;(داورګاډي);(لكه اّس);(لكه ذدچرګ دپښې);اوبه لګول;اوسکارل;باټ ورکول;برجستګي;پارول;پاڼ;پر شا ټپول;په شوق راوستل;پونده كول;پيڅ پورته More…
6. 马力
[ma3 li4] (皑) ( لكه ديوه انجن );داس قوت;هارس پاور;يو ډول دقوت واحد
7. 马勺
[ma3 shao2] (皑) لړېڅی;پېشوۍ;کووکی;ملاغه;(كا چوغه);اوږده لا ستوره څمڅى;تېنکی;څمڅه;څمڅۍ;ډونګرۍ;کاچوغه;کرنډۍ;کړېڅۍ;کړيچی;لاستوره;لپکۍ;ملاقه;نخاش;هرکاره;کوچه;کونجۍ;کوکی;چمچورۍ;چمچوری
8. 马厩
[ma3 jiu4] (皑碶) طبيله;(اصطبل);آرتاو;پايداره;پايېدونكى;پرځاى ولاړ;تبېله;ټينګ;ثابت;ثابت قدم;راسخ;طویله;غوجل;کمند;مال;متعادل;مضبوط;اصطبل;غيرمتزلزلانه;اړ More…
9. 马口铁
[ma3 kou3 tie3] (皑臟) وسپنه
10. 马塞克
[ma3 sai4 ke4] (皑峨) په وړو وړو رڼه ټوټوجوړونه;موزائيك;موزاييک;موسوي;موزايک;خاتم
11. 马夫
[ma3 fu1] (皑ロ) مېتر;استوارول;آماده کول;برتانوي;بڼه ورکول;پهېلول;پوڼي;تربيه ورکول;تشکيلول;ټېلیا;چمتو;چمتو کول;چمتوکېدل;ځان جوړول;ځان چمتوکول;خانه دار;داسانو More…
12. 马子
[ma3 zi5] (皑) (تشناب);كموډ;كې اېښودل كيږى;ميتازلوښى چه عموماً په لمپلځى;ميتياز غالى
13. 马尔加什
[ma3 er3 jia1 shen2] (皑焊ぐ) ملغاسي
14. 马尼拉
[ma3 ni2 la1] (皑ェ┰) ( چه له هغوڅخهرسۍ جوړيږى );لوخى;مزرى
15. 马戏
[ma3 xi4] (皑栏) ستديوم;سټېډيوم;سركس;سرکس;سېرک;لوبځای;لوبغالى;ناټک;تماشه خانه
16. 马戏团
[ma3 xi4 tuan2] (皑栏刮) ستديوم;سټېډيوم;سركس;سرکس;سېرک;لوبځای;لوبغالى;ناټک;تماشه خانه
17. 马拉松
[ma3 la1 song1] (皑┰猀) ( 26ميله 385يارډه );داوږده واټندځغاستى مسابقه;دځغاستې مسابقه
18. 马拉松赛跑
[ma3 la1 song1 sai4 pao3] (皑┰猀辽禲) ( 26ميله 385يارډه );داوږده واټندځغاستى مسابقه;دځغاستې مسابقه
19. 马掌
[ma3 zhang3] (皑磝) نال;نعل
20. 马术
[ma3 shu4] (皑砃) اس پالنه;اس روزنه;اس سواري;ميترى