Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
驰突 驰马 驰骋 驰骤
selected terms: 4

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 驰突
[chi2 tu1] (梗) شپيان;(بار);(برېښنا);(لكه د بيټرۍ چارچول);اتهام;احتمام;اډر;الزام;امر;انتظام;اوډنګ;اوډنه;اوډون;بار;بارول;بريد More…
2. 驰马
[chi2 ma3] (梗皑) چهارنعل;(لكه داس او داسې نورو);په تراټ تلل;په جوتكو تلل;په غبرګو تلل;چارنال;چارنالول;تاخت;ترپه;تړپول;ترپل;تړپېدل;غورځېدل
3. 驰骋
[chi2 cheng3] (梗窿) چهارنعل;(لكه داس او داسې نورو);په تراټ تلل;په جوتكو تلل;په غبرګو تلل;چارنال;چارنالول;تاخت;ترپه;تړپول;ترپل;تړپېدل;غورځېدل
4. 驰骤
[chi2 zhou4] (梗艼) چهارنعل;(لكه داس او داسې نورو);په تراټ تلل;په جوتكو تلل;په غبرګو تلل;چارنال;چارنالول;تاخت;ترپه;تړپول;ترپل;تړپېدل;غورځېدل