Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
驱动 驱逐
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 驱动
[qu1 dong4] (臱笆) الاکول;اېلغار;ايستل;باولل;بريد;بوول;بېول;پرېدل;پسى اخيستل;په ګاړۍ كى بېول;په مخ بېول;په مخ بېول خو ځول;پورې وهل;تاړاک;ترپلود ل;ترړې وهل;تعرض;تهاجم;ټېل وهل;ټېله ورکول;چال More…
[qu1 dong4 qi4] (臱笆竟) الاکول;اېلغار;ايستل;باولل;بريد;بوول;بېول;پرېدل;پسى اخيستل;په ګاړۍ كى بېول;په مخ بېول;په مخ بېول خو ځول;پورې وهل;تاړاک;ترپلود ل;ترړې وهل;تعرض;تهاجم;ټېل وهل;ټېله ورکول;چال More…
3. 驱逐
[qu1 zhu2] (臱硋) بيوطني;اخراج;آوارګي;ايستنه;بن باس;پرار;پرارونه;پردېسي;تبعيد;جلاهېوادي;جلاوطني;شړنه;شړون;شړونګ;طرد;فرار;نفي;ترټنه;دفع;تبعيد