Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
驳斥 驳议 驳运
selected terms: 4

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[bo2] (靉) ابلوک;برګ;ګږ;برګ يالی;څورنګ;متلون;رنګارنګ;ګلدار;کوکيالی;قسماقسم
2. 驳斥
[bo2 chi4] (婚ジ) جګړه;دنګله;کړس;مباحثه
3. 驳议
[bo2 yi4] (婚某) تکذيبول;خبره بېرته اخيستل;درواغ اثباتول;درواغ بلل;دروغ بلل;دروغ ګڼل;ردول;غلط اثباتول;هوډ کول;درواغ;تردېدول;ناسم ثابتول;نه منل
4. 驳运
[bo2 yun4] (婚笲) (سګرټ د لګولو يو ډول اله );خريدار;لايټر;يوډول بيړۍچه د نوروبيړيو مال پكښې كښته كوى