Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
驴叫 驴骡
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[l? jiao4 sheng1] (苆羘) هر;هراک;(دخره نارو);ارهار;ارېدل;ارېده;اريدل;انګ وهل;انګا;اوړه كول;را يل;ريل;نړ;نړا;نړاکول;نړل;نړېدل;هر More…
2. 驴骡
[l? luo2] (苆臶) خره;كوچنى اّس;يو ډول كوچنى هسپانوى اّس