Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
驻军
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 驻军
[zhu4 jun1] (緉瓁) ګارنيزون;چاوڼۍ;قشله;ګارنېزون;لښكر كوټ;لښکرځاى;لښکرکوټ;لشکرځای;هغه لښكر چې په چا وڼۍ;سيمه څار;ساخلو