Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
驼峰 驼鹿
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[tuo2] (緈) اري;اوټی;اوښ;بوکن;کاو;مجۍ;منداو;هښ;کوبی;پرتل;غړۍ
2. 驼峰
[tuo2 feng1] (緈畃) کومی;ګوپ;ګريب;کو;کوو;( كوهان );بوك;بوک;بوکان;ډډى;ګومبۍ;مټونګه;منډو;قب;کړوپ توب
3. 驼鹿
[tuo2 lu4] (緈忱) ; moose