Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
骤雨
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 骤雨
[zou4 yu3] (艼獴) شاور;( لكه پيسې يا لطف );(لكه دباران ياږلۍ);اورښت;اورول;اورېدل;اوريا;اېشمه;ايمال;باجړ;باران;باران اورېدل;باران کېدل;برف More…