Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
鲜红
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[xian1 hong2 se4] (翧︹) اساسى;اصلى;اصلي;په رومن كا تو ليك_ كليسا كى دپاپ نه لا ندى رتبه يا مقام چه دپاپ له مړيندنه وروسته نوى پاپ انتخابوى يوه تكه سره امريكا يى مرغۍ;تك سور;ستر;عمده;غوراينه More…
[xian1 hong2 se4 de5] (翧︹) اساسى;اصلى;اصلي;په رومن كا تو ليك_ كليسا كى دپاپ نه لا ندى رتبه يا مقام چه دپاپ له مړيندنه وروسته نوى پاپ انتخابوى يوه تكه سره امريكا يى مرغۍ;تك More…