Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿

selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[yi3] (墀) کوچۍ;ښڅياکه;هپه;(جذبول);ابابيله;اپول;اپېلل;اپيلل;اخېړل;آخېړل;په اّسانه منل;پينل;پيننه;توتكۍ;توتکۍ;تيرول;تيرونه;ټنډل;خڅۍ;خڅيا كه;خوڅی;خېڅه;زغمل;زغمنه;زڼکۍ;ښځیاکه;سيمګلول;شوړ;شومی;عهده More…