Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
鹊报
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[que4] (腘) خوشخبرک;کرغچکه;کلغچکه;کشکره;ګيږکه;ګږکه;وږبۍ;اوږبۍ;بوږبۍ;چغکه;ږبۍ;عکه;ګيږكه;كيشكره;کرغېچکه;کږکه;کړک;کوبۍ;کيږکه;کيشکاره;کيشکره;وګوبى;وګبۍ;ياګيژكه
2. 鹊报
[que4 bao4] (腘厨) شاګم;مرغ;اختر