Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
齿 齿条 齿槽 齿音 齿龈
selected terms: 5

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 齿
[chi3] (睛) ( لكه دارې );اشتها;پره;غاښ;غاښى;غاښی;دندانه;کنګره
2. 齿条
[chi3 tiao2] (睛兵) اخور;پانه;پنجالۍ;پنجره;ربړول;ريګ چڼى;شكنجه;شكنجه كول;شکنجه;عذابول;کټاره;کنګره;ميله;هغه ځاى چه په كى دنندارى او نمايش دپاره شيان ايښودل كيږى غاښوره;کوت;کوټ
3. 齿槽音
[chi3 cao2 yin1] (睛佳) وورين
4. 齿音
[chi3 yin1] (睛) په غاښو جوړولو پورى تړلې چارې;دغاښو;غاښيز
5. 齿龈
[chi3 yin2] (睛舏) عطاري