Spesalay Pashto (Dari/Persian Dictionary) [by Lal M. Kakar & Abdul Hai Habibi]
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي پ چ ډ ژ ک ګ
ظا ظر ظف ظل ظَ ظُ
څرګند، اوڅار، بيوره، ښکاره =(عربی)
3. ظرف
لوښى، جمع ـ لوښي =(عربی)
4. ظرف بنګ سائى
بټل، کنډاله
5. ظرف چوبى آبخورى
کيوړه، لپه کۍ
6. ظرف کم عمق
رغى لوښى
7. ظرف ګلى
خاورين
8. ظرف ګلى شکسته
کنډولى، کودى
9. ظفر
برى، سوبه =(عربی)
10. ظل
سيورى =(عربی)
11. ظلمات
توره تياره =(عربی)
12. ظلمت
تياره =(عربی)
13. ظَهر
شا =(عربی)
14. ظُهر
ماپښين =(عربی)