Spesalay Pashto (Dari/Persian Dictionary) [by Lal M. Kakar & Abdul Hai Habibi]
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي پ چ ډ ژ ک ګ
ګا ګد ګذ ګر ګز ګس ګف ګل ګم ګن ګه ګو ګي ګُ ګِ ګژ
ګل ګلا ګلد ګلر ګله ګلو ګلى ګلي ګلۀ
بګړۍ ګل
3. ګل تراش
توږونى =(اله)
4. ګل جوارى
بمبل
5. ګل حنا
اترنګ
6. ګل داودى
ششتى
7. ګل سرخ
رېدى
8. ګل شدن
مړ کېدل =(فارسی)
9. ګل شده
مړ سوى، وژل سوى
10. ګل صدبرګ
ستن ستنکى، ببر
11. ګل لخ
بډکال، کاڼه =(فارسی)
12. ګل چهاربرګ
لغړ کوکو
13. ګل کار
خټګر
14. ګل کارى کردن
خټي کول
15. ګل کردن
وژل، مړ کول
16. ګل ګلاب
جړه
17. ګل ګلاب زرد
څرۍ
18. ګل ګلاب سفيد
پلوارى
19. ګلاب چشم
بسره =(مرغ شکارى)
20. ګلابه
چخړبه، چکړ، جکړاو، لپړى، خړه =(فارسی)