Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
辐射 辐辏
辐射性 辐射的

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

辐射性微尘

[fu2 she4 xing4 wei1 chen2]
跨甮┦稬剐
اتومي باران;جانبي عوارِض يا زيانونه;ضمني اغېزې