Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
功利 功率 功绩 功能
功能 功能的

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

功能的

[gong1 neng2 de5]

اثر لرونکی;اغېزمن;اغېزناک;اغېزه کوونکی;اغيزمن;باکفايته;برحال;حياتى;دوظيفى;رسمى وظيفه لرونكى;وظيفوي;وظيفي