Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
永世 永久 永垂 永存 永恒 永生 永远
永恒性 永恒的

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

永恒的

[yong3 heng2 de5]
ッ
ابدى;ابدي;بې انتها;بې پايه;بېحده;پاتندوی;پايښت;تل پايدونكى;تلپاتې;تلپايند;تلژوندی;تليز;ټينګ;ټينګتيا;جاوېدان;جاويد;جاويداني;دايمي;عمري;غيرمتناهي;کڼيا;لا انتها;لامحدود;لايتناهي;له حده تېر;له حسابه وتلی;تلپاتی