Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
奏效
奏效

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

奏效

[zou4 xiao4]

(يو په بل);برل;برلاسه کېدل;بريالى كيدل;بريالی کول;بريالی کېدل;پر ځاى كيناستل;پسې راتلل;ځاى نيول;شل کول;شل کېدل;کاميابول;کاميابېدل;نتيجې ته رسيدل;;کامراني;بريالی;آبادېدل;مخکښې;بريالى كېدل;پرځاى كښېناستل;سلطنت ته رسېدل;ورپسې راتلل