Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
重印 重合 重回 重复 重大 重开 重拍 重捆 重新 重现 重获 重要 重视 重蹈 重返 重量
重印 重合 重回 重复 重大 重开 重拍 重捆 重新 重现 重获 重要 重视 重蹈 重返 重量

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

重获

[chong2 huo4]
莉
(شفاموندل);بدګوماني;برقرارېدل;بيا اخيستنه;بيااخيستل;بياپټول;بياپوښول;بيالاس ته راوړل;بياموندل;پوښ وركول;راګرځول;رشادت;رغول;رغېدل;روغوالى;روغېدل;روغيدل;ژغورل;ژغورنه;سازېدل;ستنول;ستنونه;ښه کول;شروشور;شفا موندل;شفا ورکول;رنځوري;تحصيلول;ښه والی