Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
称扬 称美 称赞 称身 称重 称量
称扬 称美 称赞 称身 称重 称量

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

称身

[chen4 shen1]
嘿ō
(دمرض);(سره);اسل;اسلول;آماده;آماده کول;امانت;اهل;اېښودل;ايښول;باصحته;باکفايته;بحران;برابر;برابرول;په پښوکول;په سر کول;پور;تندرست;تيار;جوړ;جوړيدونكى;جوګه;چمتو;چمتو تيار;چمتو كول;چمتو کول;حاضر;څپه;حمله;ربڼوکى;روغ تندرست;روغ جوړ;روغ رمی;سالم;سالنډی;سمبالول;سنبال;صحت من;غوټه;قابل;قادر;قرضه;کښېښودل;کېږدل;کېښودل;کېښول;لايق;لړه;لګول;مقتضي;مناسب;موافقه کول;وړ;وړتوب لرل;وړګرځول;روغجوړ روغ جوړ;فټ;يرزن;ايشنا;پرله پوري;مقبول;روغ رمټ;آمد;اړخ