Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
货币 货物
货物的 货物运

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

货物的

[huo4 wu4 de5]
砯
(دكښتۍ په ذريعه);بارکښ;بارول;تحميلول;چارجول;چلول;دروستل;ډومارل;ګمارل;ګومارل;کرايه;مارل;مامورول;نقلول;مال وړونکی;باربردار;رمېده;محمولات