Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
折中 折回 折射 折拢 折断 折磨 折算 折缝 折页
折中 折回 折射 折拢 折断 折磨 折算 折缝 折页

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

折中

  1. [zhe2 zhong1]
    чい
    (ددواړو خوا دګذشت په اثر);جوړجاړی;جوړنه;جوړه;جوړېدل;دخطر سره مخامخ كول;درسوا كېدو سره مخامخ كولك درسوا كېدو سره مخامخ كېدنه;روغه;روغه كول;سازش;صلح;مصالحت پخلا كېدنه;مصالحه;موافقه;جوړ راتلل;جوړه كول;سازبازكول;له خطرسره مخامخول
  2. [zhe2 zhong1]
    чい
    (ددواړو خوا دګذشت په اثر);جوړجاړی;جوړنه;جوړه;جوړېدل;دخطر سره مخامخ كول;درسوا كېدو سره مخامخ كولك درسوا كېدو سره مخامخ كېدنه;روغه;روغه كول;سازش;صلح;مصالحت پخلا كېدنه;مصالحه;موافقه;جوړ راتلل;جوړه كول;سازبازكول;له خطرسره مخامخول