Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
滑倒 滑冰 滑头 滑旱 滑水 滑润 滑溜 滑稽 滑翔 滑行 滑车 滑轮 滑铁 滑雪 滑鼠
滑稽 滑稽举 滑稽剧 滑稽化 滑稽性 滑稽的

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

滑稽剧

[hua2 ji1 ju4]
菲絔粿
(ډرامه);چه دملنډو او مسخرو څخه ډكه وى;خندوونكې لوبه;لوبه;خندوونكې ډرامه;دملنډواوطنزننداره