Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
忽刺 忽然 忽視
忽刺 忽然 忽視

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

忽刺

[hu1 ci4]
┛
(چوخونه);په چاړه وهل;چخل;چخول;چخونه;چوخل;چوخول;چوخيدل په سوك وهل;چيچل;چيخل;څوکرېيل;سورى پكې جوړونه;منډل;ننه ايستل;ننه ايستنه;وهنه;ټومب