Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
漂洗 漂浮 漂游 漂白 漂砾 漂移
漂洗 漂浮 漂游 漂白 漂砾 漂移

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

[piao3]

کلي;اندربيل;اندرېيل;اندرېينه;اوبه پرې تېرول;اوبه رغړول;اوپه پر تيرول;اوکش کول;اوکشي;كنګالول;کنګال;کنګالول;کنګالونه;کنګالېدل;کنګالېده;مانج کول;مانجونه;مانجېدل;مانجېده;مرېيل;مرييل;نمرېيل;نمرينه;نورمېيل;غرغړه