Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
咯咯
咯咯叫 咯咯地 咯咯声 咯咯笑

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

咯咯声

[ge1 ge1 sheng1]
羘
کتکت;کرکر;کړتهار;کوټ;کوړت;دغه ډول ږغ كول;دهيلۍ كغ كغ;کر;کر کول;کرا;کراری;کرکر کول;کرېدل;(کر کر کول);کړت;کړهار;کوټېدل;يا همدغه ډول ږغ;کړېدنه;کړېدل;چقه;کتېدل;ککړي;کړکړ;کچړي;جق جق;کړ