Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
脊椎 脊背 脊骨 脊髓
脊椎 脊背 脊骨 脊髓

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

脊骨

[ji3 gu3]
癌
(ټينګه);اراده;اشترۍ;پنځه;تكيه ځاى;ټينګوالی;خرپول;خوی;خوي خصلت;د شمزۍ ستنيې;دملاتير;ډونګرۍ;رشه;روڼا;سجيه;سيرت;شاتیر;(د);شمزۍ;شنځۍ;طينت;عزم;ګلپي;کرکټر;لوښه